Zespół

STOMATOLOGIA OGÓLNA

 danuta pasz

Danuta Pasz - lekarz stomatolog, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej

--------------------------------------------------

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

PROTETYKA

IMPLANTY

adam pasz

Adam Pasz - lekarz medycyny, lekarz stomatolog,

specjalista chirurgii stomatologicznej

 

WYKSZTAŁCENIE

2004 - dyplom LEKARZA DENTYSTY - Wydział Lekarski Oddział Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytet Jagieloński Kraków

2008 - dyplom LEKARZA MEDYCYNY - Wydział Lekarski kierunek ogólnomedyczny Collegium Medicum Uniwersytet Jagieloński Kraków

09/2008
otwarta specjalizacja z Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
 


2010 - oświadczenie specjalizacji praktický zubní lékař stomatochirurg wydane przez Czeską Izbę Stomatologiczną

2014 - po odbyciu 7 miesięcznego stażu adaptacyjnego w Polsce uznanie przez Ministerstwo Zdrowia RP tytułu praktický zubní lékař stomatochirurg za równoważny z tytułem

Specjalista Chirurgii Stomatologicznej


PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

2004/2005 staż podyplomowy lekarza dentysty Przychodnia Stomatologii Dzieci i Młodzieży JUNIORDENT Kraków


2005/2006 Klinika Chirurgii Szczękowo Twarzowej Collegium Medicum Uniwersytet Jagieloński Kraków


2006/2007 Przychodnia Stomatologiczno-Protetyczna ABDENT Kraków


2007 Klinika pod Platanem Czechowice Dziedzice


2005/2008 NZOZ Stomatologiczne i Lekarskie Prtaktyki św.Błażeja Cieszyn


od 2008 własna prywatna Praktyka Stomatologiczna Cieszyn ul. Na wzgórzu 36


2008 uzyskanie pozwolenia pracy w Czeskiej Republice wydane przez Czeskie Ministerstwo Zdrowia

od 2008 
praca na Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej Szpitala Uniwersyteckiego w Ostrawie (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava)

2011/2012 staż podyplomowy lekarza medycyny Szpital Śląski Cieszyn

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTW NAUKOWYCH:


Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne


Společnost maxillofaciální chirurgie ČLS JEP(Towarzystwo Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Czeskiej Lekarskiej Społeczności Jana Ewangelisty Purkyniego)


--------------------------------------------------

STOMATOLOGIA OGÓLNA, ENDODONCJA

paweł paszPaweł Pasz - lekarz stomatolog

----------------------------------------------

ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNE


viktoria ivaszenkoViktoria Ivashenko - asystentka stomatologiczna


renata adamczykRenata Adamczyk - asystentka stomatologiczna
   

copyright © 2011 Na wzgórzu 36

   

Designed by: Strony Dla Firm